2016/11/30

COMPUFUNK RECORDS BACKROOM CLOSING PARTY

12/16/Fri & 12/17/Sat
@ Compufunk Records Backroom

Door: FREE ! 

DJ’s:
DJ AGEISHI/KIHIRA NAOKI/MASANORI IKEDA/MONGOOSE/DNT/OOSHIMA SHIGERU/ITOKEN/MITSUKI/SHIRAKAWA/BEYOND/YORI/AKIHIRO/GASIRAM/AATY/LOSSNAME/IRONMAN/AON/RYUJI TAKEUCHI/ZUSHI/JONHA HIRO/TETRIS/KASHU/KENSUKE FUKUSHIMA/SOICHI/DJ TELL/DJ SAKI/TETSUO/AKIRA ENG/ALUCA/SHOTA/FOXX/ISHIO DAI/NORIO/DAISUKE KAKIMOTO/BATHTOWEL/SAKIKO TAMURA/YUSUKE/CHUKKY/DJ COMPUFUNK + more !

0 件のコメント:

コメントを投稿